Rekisteriseloste

Palstaviljely.fi

Rekisteriseloste                                                                                                                   1.3.2020

REKISTERIPITÄJÄ

TEAK-Huolto Oy

Puharinpellontie 45

16900 Lammi

Y-tunnus: 2871701-1

YHTEYSHENKILÖ

Teemu Päivärinta

040 723 2912

teemu.paivarinta@teakhuolto.fi

REKISTERIN NIMI

Palstaviljely.fi asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoito ja ylläpito, palveluiden kehittäminen, asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyvä markkinointiviestintä ja asiakaskyselyjen suorittaminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

– Yksityishenkilöt: nimi, osoite, puhelin numero, sähköpostiosoite

– Yritykset: y-tunnus, yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, puhelin numero, osoite, sähköpostiosoite, laskutusosoite

– Tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista sekä muu asiakkuuteen liittyvä tieto

TIETOLÄHTEET

Asiakkaiden tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista asiakkuuden aikana. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa palvelun palstaviljely.fi verkkosivuilta tai muutoin ilmoittaa yhteystietonsa rekisterinpitäjälle vastaanottaakseen markkinointiviestintää.

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin ulkopuolisille. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain asiakkaan pyynnöstä tai suostumuksella sekä lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään asiakkuuden ajan sekä viisi vuotta sen päätyttyä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin aineisto on sähköisessä muodossa, joka on suojattu palomuurilla sekä muilla teknisillä keinoilla. Rekisterin tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitoon.

REKISTERIIN KUULUVAN OIKEUDET

Rekisteriin kuuluvalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Rekisteriin kuuluvalla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, vanhentuneen ja tarpeettoman tiedon poistamista tai korjaamista. Rekisteriin kuuluva voi myös pyytää poistamaan henkilötiedot kokonaan rekisterin pitäjän järjestelmistä.