Hiilinegatiivisuus tavoitteemme

Tavoitteenamme on tehdä palstaviljelystä hiilinegatiivista vuodesta 2026 eteenpäin.

Vuonna 2020 palstaviljelyn hiilipäästöt vastasivat noin 23500 autolla ajettua kilometria. Palstaviljely hiilipäästöjä saadaan hillittyä 90% vuodelle jo vuodelle 2023.

Kuinka hiilinegatiivisuus toteutetaan?

  • Fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen
  • Maanmuokkauksen vähentäminen (vuokraamattomia palstoja ei muokata)
  • Maanparannusaineiden lisääminen (biohiili)
  • Kompostin lisääminen
  • Kasvipeitteisyyden lisääminen (vuokraamatta jääneet palstat)