Säännöt

1§ Viljelymaat ovat kuntien omistuksessa. TEAK-Huolto Oy vastaa palstojen vuokraamisesta ja kaikesta muusta palstaviljelyyn liittyvästä pois lukien kiinteiksi kalusteiksi lueteltavat kalusteet.

2§ Viljelyssä tulee käyttää luonnonmukaisia menetelmiä. Maavaikutteisten torjunta-aineiden käyttö on kielletty!

3§ Palstat ja niiden reuna-alueet on pidettäväsiisteinä! Rikkaruohot ja kasvijäte tulee kompostoida omalla palstalla.

4§ Palsta on vuokraajan käytössä kasvukauden; jakotilaisuudesta syyskuun loppuun. Monivuotisia sopimuksia ei tehdä, mutta kevään jakotilaisuudessa huomioidaan viljelijän toive viljellä jo aikaisemmin viljelemäänsä palstaa.

5§ Viljelykausi päättyy syyskuun lopussa, jolloin palstojen tulee olla tyhjiä ja siistejä maan kääntöä varten. Palstoille ei saa jättää muoviämpäreitä, harsoja, työkaluja, yms. tavaraa, jotka eivät talveksi palstoille kuulu. Jos palstalla on sinne kuulumatonta tavaraa tai roskaa, viljelijää laskutetaan siivouksesta.

6§ Muovihuoneet ja kasvilavat tulee sijoittaa niin, ettei niistä aiheudu varjostavaa, tms. haittaa toisille viljelijöille. Kaikki rakennelmat tulee poistaa sopimuskauden päätyttyä, myös monivuotiset kasvit.

7§ Monivuotisia, helposti leviäviä kasveja, kuten maa-artisokkaa, saa laittaa vain palstalle jota ei käännetä.

8§ Lintujen ja muiden eläinten ruokinta palsta-alueella on ehdottomasti kielletty.

9§ Palstoilla on annettava työskentelyrauha kanssaviljelijöille ja havaittaessa puututtava ilkivallan tekoon.

10§ Viljelijät ovat ilmoitusvelvollisia palstapellon tapahtumista, osoitteenmuutoksista, yms.

11§ Se minkä pellolle tuot, viet myös vuokrasopimuksen päätyttyä mennessäsi. Muussa tapauksessa palstan siivousmaksu 100€. Palstat tarkastetaan syksyisin.

12§ Palstaviljely alueella noudatetaan julkisilla paikoilla voimassa olevaa järjestyslakia 27.6.2003/612

Asiakasrekisteriseloste